You are currently viewing W Internacie… Narodowe Czytanie

W Internacie… Narodowe Czytanie

Aby sztuka czytania nie zanikała internacka brać zorganizowała Narodowe Czytanie. Wraz z wychowankami naszego internatu, czyli Alicją, Gabrysia i Martyną fragmenty odczytali zaproszeni goście: Pan Wicestarosta Janusz Cecuła, Pani Dyrektor Bożena Chabros- Jaklik oraz Pani doradca metodyczny Marta Brzeżawska. Ideę Narodowego czytania oraz krótki wykład wprowadzający do tematu „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej wygłosiła Pani dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Zofia Kijowska w myśl zasady: „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”…