You are currently viewing Uwaga Mieszkańcy Internatu!

Uwaga Mieszkańcy Internatu!

W dniu 31.08 od godziny 17:00 zaczynamy kwaterunek na nowy rok szkolny.
Osoby, które nie zgłoszą się do internatu do 2.09, do godz. 15:00 zostaną skreślone z listy
mieszkańców.
Osoby, które po raz pierwszy zamieszkają w internacie prosimy o zabranie:

  • odpisu skróconego aktu urodzenia lub dowód osobisty ( do meldunku w placówce)
  • 50 zł- kaucja ( zwracana jest przy opuszczeniu placówki)
  • kołdry, poduszki, pościeli,
  • pantofli, sztućców, kubka itp. dla własnych potrzeb
  • środków higieny osobistej ( przybory do mycia, papier toaletowy itp.)

Dodaj komentarz