You are currently viewing Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2023/2024.

Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2023/2024.

1.Składanie wniosków i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych15 – 31 maja 2023 r.
2.Składanie wniosków przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZS nr 223 czerwca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości wstępnej listy przyjętych  i nieprzyjętych kandydatów24 lipca 2023 r.
4.Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez wszystkich  kandydatów Drogą mailową za potwierdzeniem odbioru (e-mail: internat@zs2.sanok.pl ) (niepotwierdzenie woli zamieszkania kandydata w internacie, w podanym terminie skutkuje tym, iż kandydat ten nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji)24 lipca – 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych  kandydatów.4 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Regulamin rekrutacji oraz Wniosek do Internatu i Deklaracja dostępne są na stronie Internatu pod odpowiednimi zakładkami.

Wnioski i deklaracje złożone przed lub po dacie składania tych dokumentów będą odrzucane.

Listy kandydatów dostępne będą w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

Dodaj komentarz