You are currently viewing Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2022/2023

Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2022/2023

1.Składanie wniosków i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych16 – 31 maja 2022 r.
2.Składanie wniosków przez pozostałych kandydatów24 czerwca  – 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości wstępnej  listy przyjętych i  nieprzyjętych kandydatów.12 sierpnia 2022
4.Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów- Drogą mailową za potwierdzeniem odbioru (e- mail: internat@zs2.sanok.pl )Osobiście w sekretariacie szkoły za potwierdzeniem pisemnym. Niepotwierdzenie woli zamieszkania nowego kandydata  w internacie, w podanym terminie skutkuje tym, iż kandydat ten nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji12 – 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości listy  przyjętych i  nieprzyjętych  kandydatów.22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

Wnioski i deklaracje złożone przed lub po dacie składania tych dokumentów będą odrzucane.

Listy kandydatów dostępne będą w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

Wniosek złożony drogą elektroniczną uznaje się za złożony po otrzymaniu informacji zwrotnej z adresu  internat@zs2.sanok.pl o treści: „Wniosek został przyjęty”.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, kontynuujący naukę w szkole składają uzupełnioną deklarację, którą przynoszą do Internatu, bądź przesyłają drogą elektroniczną na adres internat@zs2.sanok.pl

Dodaj komentarz