You are currently viewing Próbna ewakuacja
Exif_JPEG_420

Próbna ewakuacja

W piątek 13 X mieliśmy próbną ewakuację Szkoły i Internatu na wypadek pożaru oraz innych nagłych zdarzeń/katastrof.

Apelujemy, że na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej „Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych (przebywający w obiekcie), po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

– ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,

– na polecenie nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,

– niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.,

– po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w uporządkowanym szyku w miejscu ewakuacji.

W materiale, zdjęcia z tegorocznej próbnej ewakuacji…