You are currently viewing Konferencja „Z historią przez Bieszczady”

Konferencja „Z historią przez Bieszczady”

W dniu 26 kwietnia 2023 r. wychowankowie naszego internatu uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez CDN w Sanoku, na temat: „ Z historią przez Bieszczady”, prowadzoną przez dr Marcina Paszkiewicza historyka. Konferencja szerzej przybliżyła zebranym powojenną historię Bieszczadów m.in. stosunków polsko-ukraińskich, wysiedleń, problem osadnictwa w Bieszczadach, wielkie inwestycje tego okresu. Wychowankowie zapoznali się z dokumentami, zdjęciami obrazującymi ten okres Bieszczadów. Serdecznie podziękowania dla organizatorów, a w szczególności dla Pana dr Marcina Paszkiewicza za bardzo interesujący wykład.

Dodaj komentarz