wtorek, 11 sierpień 2020 19:17

Komunikat

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szanowni Wychowankowie

1. Lista osób przyjętych do Internatu w bieżącym roku szkolnym będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku w dniu 19.08.2020 r. Informacji można też zasięgnąć telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 134653951 w godzinach od 8.00 do 14.00.

2. Kwaterunek do INTERNATU w roku szkolnym 2020/21 odbędzie się w dniu 31.08.2020r. od godziny 16.00.

3. Osoby, które nie zgłoszą się do Internatu (osobiście lub telefonicznie) do 2.09.2020r. będą skreślone z listy mieszkańców.

4. Osoby nowoprzyjęte zobowiązane są do dostarczenia w dniu kwaterunku Odpisu Skróconego Aktu Urodzenia do celów meldunkowych (jeżeli wychowanek nie posiada dowodu osobistego).

5. W dniu zakwaterowania wychowankowie winni posiadać: pościel, kubek i sztućce, pantofle, środki do higieny osobistej.

6. Szczegółowe wytyczne związane z pandemią SARS-COV2 zostaną podane w późniejszym terminie.

Czytany 223 razy